SCHOOL IS BEGONNEN!

De grote vakantie is afgelopen. De meeste kinderen vinden het ook weer fijn om naar school te gaan. Ze zien al hun vriendjes en vriendinnetjes weer en maken kennis met hun nieuwe juf of meneer.

Maar niet elk kind staat te popelen. Voor sommigen betekent een nieuwe juf of meneer altijd enorm wennen. Wennen aan een nieuwe aanpak en een andere begeleiding. Want de nieuwe leerkracht doet het toch weer anders dan de vorige…

Voor een kind met leer- en gedragsmoeilijkheden is het begin van een nieuw schooljaar vaak heel spannend. En voor de ouders van die kinderen dus ook! Want hoe zal het gaan? Kan de nieuwe juf of meneer wel aansluiting vinden bij mijn kind? En hoe blijf ik op de hoogte van de begeleiding van mijn kind?

Omdat ouders bang zijn dat de leerkracht het te druk heeft in de opstart van het nieuwe schooljaar, willen ze vaak niet direct een afspraak maken. Ze wachten liever even tot alles loopt voordat ze met de leerkracht in gesprek gaan. En pas bij de eerste (meetbare) resultaten van je kind krijg je als ouder ook een beeld van hoe je kind het in de klas doet.

En de leerkracht wacht waarschijnlijk ook even met een eerste gesprek. H/zij wil je kind natuurlijk eerst leren kennen, zodat er ook iets te vertellen is tijdens dat eerste gesprek.

Hoewel het heel begrijpelijk is dat beide partijen even afwachten, is het toch heel verstandig om een eerste gesprek snel aan te gaan. Het levert namelijk zoveel op als de begeleiding vanaf het eerste moment goed opgezet wordt!

Een goede insteek voor zo’n eerste gesprek kan zijn om alvast het begeleidings- of handelingsplan samen te bespreken. Enerzijds kan de ouder de leerkracht zo in een vroeg stadium voorzien van waardevolle persoonlijke informatie over het kind, aanvullingen geven op het begeleidingsplan en kijken of het plan ook bij het kind past. Ofwel: gaat dit plan voor mijn kind werken?

Anderzijds heeft de leerkracht de kans om de ouders direct bij de begeleiding van hun kind te betrekken. Dit geeft helderheid en kan in een later stadium problemen voorkomen. Verder kan de leerkracht tijdens dit gesprek richting ouders meteen zorgen voor reële verwachtingen. Ofwel: gaat dit plan in mijn klas werken?

Wanneer er dan aan het einde van het gesprek naar ieders tevredenheid een mooi plan is opgesteld, is het goed om direct een vervolgafspraak te maken. Op die manier blijft iedereen nauw betrokken bij het kind en het plan en blijft u ervan op de hoogte of het werkt of dat bijsturing nodig is.

En u?
Hoe blijft u prettig in gesprek met de leerkracht van uw kind?
Laat uw reactie hier beneden achter!
Interessant artikel? Deel het dan en klik op één van de icoontjes hier beneden.
Related Posts